Fotoklub ČSA

V druhé polovině padesátých let fotografičtí fandové z řad zaměstnanců Československých aerolinií dospěli k názoru, že by bylo vhodné spojit své síly. Hnacím motorem se stali pánové Vlastimil Toušek, Karel Kakos a Karel Zahradník. Ti se sešli jednoho zářijového dne v roce 1956 a založili Fotokroužek ROH-ČSA. Odborová organizace činnost fotokroužku podporovala a pro jeho rozjezd poskytla finanční prostředky na nákup fotoaparátů a dalšího nutného vybavení. Napomohl tomu i příznivý vývoj v československém civilním letectví, když došlo v roce 1956 ke sloučení Československých aerolinií se Správou letišť. Ta disponovala na tehdejší dobu špičkově vybavenou fotokomoru.
Založený fotokroužek se měl čile k světu a přijímal do svých řad koncem padesátých a počátkem šedesátých let nové členy. Úspěšně šířil i prezentaci své činnosti. Nejdříve v rámci podniku, později i mimo něj. Nebylo divu, že z iniciativy ČSA byla v létech 1957/8 vyhlášena mezinárodní fotosoutěž pracovníků v civilní letecké dopravě. Prvním pořadatelem této soutěže se staly ČSA. Uskutečnila se v Praze v roce 1958. Probíhala každoročně až do osmdesátých let minulého století, kdy zanikla.

Důležitým pro činnost našeho fotoklubu bylo i zázemí fotooddělení ČSA, kde pracovala trojice profesionálních fotografů Miroslav Matyáš, Dalibor Čuda a Otakar Chmel. Ta byla nápomocna technickými a uměleckými radami.

V roce 1959 byl zvolen nový výbor fotokroužku ve složení K. Málek, V. Toušek, D. Thér a M. Bukovský. Předsedou našeho fotoklubu se stal Karel Málek a v čele zůstal neuvěřitelných 35 let až do roku 1994. Po něm žezlo převzal Jiří Bedřich a ve funkci setrval do roku 2006. Od onoho data vede náš fotoklub Tomáš Müller.

Náš fotoklub se během času zúčastnil i několika fotovýstav v prestižní výstavní síni Fotochemy v Praze na Jungmannově náměstí a to v roce 1963, 1965 a 1967. Jeho aktivity nezůstaly bez povšimnutí.O činnosti a tvůrčích výbojích našeho fotoklubu psaly pochvalně tehdejší deníky a časopisy.

Když v roce 1961 fotoklub Dioptra Turnov vyhlásila mapový okruh Český ráj Fotoklub ČSA nezaváhal a spolu s fotokluby z ČKD a Českých loděnic v Praze se do této soutěže přihlásil a bez přerušení v této soutěži zůstává až do dnešních dnů, zúčastnil se tedy všech 53 ročníků se střídavým úspěchem.

Počátkem devadesátých let sláblo pouto s odborovou organizací a Fotokroužek ROH-ČSA změnil své jméno na Fotoklub ČSA Praha. Během doby prošlo Fotoklubem ČSA při skromném odhadu více než 200 fotografických nadšenců. Někteří z nich dosáhli profesionální úrovně. Pro ty ostatní se fotografická tvorba stala úžasným koníčkem. V současné době má Fotoklub ČSA Praha 17 členů, avšak aktivně působí přibližně jen polovina.

Na základě materiálů Jiřího Bedřicha zpracoval Libor Zeman